Skoleskyderi

 

Situation/hændelse:

Skoleskyderi – eller mistanke om planlægning heraf

 

Handling:

Enhver ansat på skolen er forpligtet til at reagere, hvis man observerer adfærd, der kan give anledning til bekymring. Der skal således reageres på alle trusler om vold eller anden truende adfærd. Den ansatte er forpligtet til at orientere lederen om sin observation, og lederen har ansvar for at følge op på/reagere på hændelsen.

 

1.   Vedkommende der observerer, alarmerer politiet - eventuelt via skolelederen.

2.   Alle medarbejdere tager ansvar for at evakuere børnene til nærmeste lokale eller udgangssted. Medarbejderen forlader lokalet som den sidste. Børnene tælles – ved eventuelle manglende børn orienteres lederen. Vær opmærksom på at låse og evt. barrikadere det lokale, man er i.

3.   Ledelsen orienterer forældre, skoleafdeling og evt. presse.

4.   Når hændelsen er overstået, samles personalet til evaluering med ledelsen, og der tilbydes krisehjælp.

5.   Der evalueres med børnene, og der tilbydes krisehjælp.