Procedure ved bevidst skade på personale

 

Situation/hændelse:

Hvis et barn bevidst forsøger at skade personalet.

 

 

Handling:

Barnet:

1.   Fjern barnet fra situationen.

2.   Kontakt hjemmet.

3.   Når forælderen kommer, afholdes en samtale med deltagelse af den involverede medarbejder, forældre, elev og skoleleder.

4.   Barnet tages hjem fra skolen.

5.   Der skrives et notat til elevmappen.

 

Den involverede medarbejder:

1.   Giv medarbejderen mulighed for en pause for at sunde sig.

2.   Samtale med skoleleder.

3.   Giv medarbejderen tilbud om supervision (tale om situationen med en udefrakommende psykolog).

4.   Eventuel udfylde arbejdsskadeanmeldelse.