Medie- og kommunikationsstrategi

 

Situation/hændelse:

Medie- og kommunikationsstrategi ved kriser og ulykker

 

Handling:

Ledelsen informeres så hurtigt som muligt.

Under en krise opstår der typisk et massivt pres for informationer fra medier, borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter.  En krise stiller krav til organisationens kommunikation, som går langt ud over, hvad man er vant til.

Kommunikation med borgere og medier indebærer, at organisationen informerer om risici og konsekvenser af en hændelse. Formålet er at give mulighed for at tage vare på egen sikkerhed og sundhed eller på andre måder kunne bidrage til at minimere konsekvenserne af hændelsen. Kommunikationen skal sikre tilliden til, at organisationen arbejder målrettet på at imødegå skadevoldende konsekvenser af hændelsen og hurtigst muligt genskaber normalbilledet. Generelt skal alle synlige foranstaltninger, som organisationen foretager, følges op med relevant, rettidig og korrekt information til borgerne

Hvordan informerer vi?

I en krisesituation informerer vi via intra og skolens hjemmeside. Tager kontakt til andre, når det findes relevant.

Hvad informerer vi om hvornår?

Vi informerer, der hvor det findes hensigtsmæssigt i situationen, det vurderes fra situation til situation. Der informeres videre, så snart det i situationen findes hensigtsmæssigt.

Hvem informerer?

Det gør skolelederen.

Kilder:

www.elkan.dk/kommunikation/kommunikationsstrategi.asp

beredskabsstyrelsens hjemmeside om krisekommunikation