Hvis et barn / flere børn bliver væk på skolen

 

Situation/hændelse:
Hvis et barn / flere børn bliver væk på skolen - ofte efter konflikt og i vrede eller afmagt.

Handlinger
I situationen skal episoden naturligvis håndteres af medarbejdere og ledelse i fællesskab. Forældrene inddrages/orienteres.

 

1. Hvis et barn forlader skolen uden tilladelse er det vigtigt, at læreren eller pædagogen reagerer på dette. Medarbejderen orienterer som det første skolens ledelse og derefter forældrene om, at barnet har forladt stedet.

2. Der laves sammen med forældrene en strategi om, hvad der skal ske – leder forældre eller personale efter barnet? Hvor længe afventes det, at barnet dukker op enten på skolen eller hjemme?

3. Det anbefales, at barnet sendes tilbage til skolen/SFO, hvor den involverede medarbejder og evt. en ledelsesrepræsentant taler med barnet om episoden.