Hvis et barn/flere børn bliver væk uden for skolen

 

Situation/hændelse:
Hvis et barn / flere børn bliver væk i forbindelse med ture / lejrskole

 

Handling:

I situationen skal episoden naturligvis håndteres af medarbejder og ledelse i fællesskab. Forældrene inddrages.

1.   Når et barn - efter grundig eftersøgning - konstateres væk, kontakter medarbejderen politiet, lederen og forældrene. Vær opmærksom på at få eventuelle øvrige børn bragt tilbage til skolen eller samlet et andet sted.

2.   Lederen orienterer Skoleafdelingen.

3.   Efter episoden afholdes en samtale mellem forældre, medarbejder og leder, hvor lederen samler op, beklager og udreder hændelsesforløbet. Lederen udarbejder en skriftlig redegørelse og forældrene får en kopi, de evt. kan skrive kommentarer på.

4.   De implicerede medarbejdere evaluerer hændelsen med lederen. Under samtalen skal der være særligt fokus på, hvor det gik galt, hvad medarbejderen kunne have gjort for at undgå det og om dette vil afføde ændrede rutiner.

5.   De implicerede medarbejdere tilbydes evt. bistand fra Prescriba.