Brand- og evakueringsplan for

Dalgasskolen

 

 

 

Alarmering af skolen/brandvæsnet:

·         Om antal personer og deres sikkerhed, hvis der er overblik over dette.

 

Evakuering:

 

 

Samlingssted:

 

 

Det endelige opsamlingssted er legepladsen, hvor man opdeles i stuer eller klasser.

 

 

 

 

 

 

 

Generelt:

 

Evakueringsplanen:

o   Er ophængt synligt i alle lokaler.

 

Brandmateriel:

 

Pulver-slukker

 

Brand- slange

 

Vand–

slange

Kontor

x

Faggang

x

P-sal

x

Skolekøkken

x

Staldgang

x

D-sal

x

Sløjd

x

SFO-gang

x

 

 

Natur/teknik

x

Aula v. indgang

x

 

 

Pedelværksted

x

Indgang v. kontor

x

 

 

 

 

Indgang v. cafe

x

 

 

 

 

Valhalla

x

 

 

 

Flugtveje:

o   Døre og vinduer kan benyttes.

o   Samtlige flugtveje er markeret med grønne skilte.

 

Presseomtale:

 

Krisehjælp til voksne:

 

Brandøvelse: