Afhentning af børn af berusede/påvirkede voksne

 

 

Situation/hændelse
Udlevering af børn til berusede – eller på anden vis påvirkede - forældre.


Handling:

1.   Det er vigtigt, at der foretages en vurdering af, om der er tale om en synlig beruselse/påvirkning, hvor du som personale er utryg ved at udlevere barnet til den pågældende forælder. Vær opmærksom på at det kan være svært at vurdere, hvilken mængde alkohol en person har drukket udelukkende ud fra lugtesansen.

2.   Gå i dialog med forælderen og forsøg at skab en løsning i samarbejde med denne. Måske kan en anden primærvoksen afhente barnet i stedet. Undgå at barnet overhører samtalen – lad f.eks. en kollega tage sig af barnet.

3.   Lykkes det ikke at indgå en aftale, må du vurdere, om bekymringen er af en sådan grad, at Familierådgivningen skal inddrages. De kan kontaktes på akuttelefonen – 3067 0407. Efter arbejdstid er det politiet, som man skal kontakte.

4.   Afhentes barnet i bil, må du forsøge at overtale den berusede til at lade bilen stå. Lykkes det ikke, må du fortælle, at du ringer til politiet.

5.   Drøft efterfølgende episoden med forældrene og orienter om, at der vil blive lavet en underretning.

6.   Husk at barnet og du selv ikke må udsættes for overlast.